Stowarzyszenie zwolenników Wolności i Pokoju przy Uniwersytecie Kyoto

Niniejszym ustanawia się Stowarzyszenie zwolenników Wolności i Pokoju przy Uniwersytecie Kyoto. Projekty ustaw ds. bezpieczeństwa państwa, które rząd premiera Abe złożył do Sejmu, przekształcą Japonię w państwo mogące prowadzić wojnę, a tego zabrania dziewiąty artykuł naszej Konstytucji. Celem naszego Stowarzyszenia jest nie tylko zapobieganie uchwaleniu tych ustaw, ale również protest przeciw szydzeniu z Nauki i jej osiągnięć, ograniczaniu wolności słowa, naruszaniu przepisów Konstytucji, do których to działania polityków z partii rządzących najwyraźniej zamierzają.

Chcemy tworzyć wolność i pokój w nadchodzących czasach. Naszą metodą jest otwarta dyskusja. Poprzez organizację seminariów, sympozjów i zebrań, zamierzamy poddawać pod wspólną dyskusję wyżej wymienione problemy.

TOP