Vyhlásenie: Odsudzujeme ruskú inváziu Ukrajiny a podporujeme ľud Ukrajiny

Odsudzujeme vedenie Ruskej federácie za inváziu Ukrajiny, bez ohľadu na zámienky tejto invázie.

Odsudzujeme vedenie Ruskej federácie za jednostranné ničenie životov dospelých a detí v Ukrajine – ľudí, ktorí vstávali ráno v mieri, chodili do školy a práce, zabávali sa v mestách s priateľmi a blízkymi, a chodili večer spať v mieri – a pripravili ich výbuchmi o rodiny, prinútili ich skrývať sa v úkrytoch pri každej siréne a prebdieť noci plné strachu a obáv.

Odsudzujeme vedenie Ruskej federácie za inváziu v čase v pandémie, invázie ktorá je sprevádzaná ďalším šírením ochorenia SARS-CoV-2 a rizikom opätovného šírenia rádioaktívneho odpadu z tragickej nehody v Černobyle v Ukrajine aj mimo nej.

Odsudzujeme vedenie Ruskej federácie za zavádzanie ľudí šírením falošných správ v kyberpriestore, za manipulovanie verejnej diskusie a zneužívanie histórie v prospech politických a vojenských záujmov.

Odsudzujeme vedenie Ruskej federácie za rozsiahle obmedzenie slobody prejavu v krajine, a za potláčanie protestov odsudzujúcich vojnu a násilie.

Odsudzujeme vedenie Ruskej federácie za spôsobenie situácie, v ktorej ľudia zo strachu pred vojnou, straty rodiny, práce, či strachom z okupácie museli utiecť z rodnej krajiny, rozsiahlej a úrodnej krajiny v ktorej boli hlboko zakorenení, a dôsledkom toho sa stali utečencami, ktorí čelia nebezpečenstvu, že sa stanú nástrojom medzinárodných politických machinácií.

Vyjadrujeme týmto našu úprimnú solidaritu s ľudom Ukrajiny, ktorý sa v týchto ťažkých časoch všemocne snaží udržať svoju dôstojnosť, vynachádzajú spôsoby prežitia a vzájomnou pomocou sa snažia prinavrátiť mier.

Vyjadrujeme týmto náš úprimný rešpekt statočným ruským ľuďom, ktorí sa napriek tvrdým opatreniam odvážili rôznymi spôsobmi protestovať proti tejto vojne.

Vyjadrujeme týmto našu úprimnú solidaritu s ľuďmi celého sveta, ktorý cítia bolesť Ukrajinského ľudu ako svoju a šíria protest proti tejto vojne.

Kampaň za Slobodu a Mier Kjótskej Univerzity
26. februára 2022

関連記事

ロシアによるウクライナ侵略を非難し、ウクライナの人びとに連帯する声明について

この声明書は自由に転載していただいてかまいません。


ほかにも、さまざまな言語で翻訳・発表されるとよいと考えています。ご協力いただける方は、自由と平和のための京大有志の会 info@kyotounivfreedom.com までご連絡ください。

TOP