Bản tuyên bố

Chiến tranh bất đầu với danh nghĩa phòng vệ
Chiến tranh mang lại lợi nhuận cho ngành chế tạo vũ khí
Chiến tranh dễ trở nên không thể khống chế được
Chiến tranh, việc kết thúc khó hơn việc bắt đầu
Chiến tranh mang lại tai họa, không những cho binh sĩ mà cho cả người già lẫn trẻ em.
Chiến tranh gây thương tích không những cho chân tay mà cho cả tấm lòng
Tinh thần, cái đó không phải là đối tượng để ai đó thao tác
Sinh mạng, cái đó không phải là quân bài của ai đó
không nên để căn cứ quân sự nghiền nát bãi biển
Không nên để tiếng gầm của máy bay chiến đấu lấn át bầu trời
Chúng ta muốn sống ở một đất nước “đặc thù” tự hào về sáng tạo trí thức
chứ không phải ở một đất nước “bình thường” coi chảy máu là đóng góp
Học vấn, cái đó không phải là vũ khí của chiến tranh
Học vấn, cái đó không phải là công cụ của kinh doanh
Học vấn, cái đó không phải là đày tớ của chính quyền
Để bảo vệ và tạo ra được nơi sinh sống và quyền lợi tự do suy nghĩ
Chúng ta trước hết cần phải đóng nêm vào chính quyền kiêu ngạo
Hội những người tình nguyện trường đại học Kyôtô vì tự do và hoà bình

関連記事

声明書について

この声明書はいうまでもなく著作権フリーです。ご自由にご転載ください。ただし、どのような場でどのように用いたのかを事後的にでも連絡してくださるとうれしいです。

声明書が本になりました

わが子からはじまる クレヨンハウス・ブックレット17『自由と平和のための京大有志の会声明書 』
TOP