การประกาสจุดยืน

สงครามเริ่มจากการป้องกันเพียงในนาม
สงครามสร้างกําไรให้อุตสาหกรรมผลิตอาวุธ
สงครามไม่มีใครสามารถควบคุมได้ทันที
สงคราม การหยุดยั้งยากกว่าการเริ่มต้น
สงคราม นํามาซึ่งความหายนะไม่ใช่แค่แก่ทหารแต่ยังรวมถึงเด็กและคนชราด้วย
สงคราม สร้างบาดแผลลึกไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ยังลึกถึงในจิตใจด้วย
จิตใจของเรา ไม่ใช่สิ่งของให้ใครควบคุม
จิตใจของเรา ไม่ใช่หมากในเกมส์ของใคร
ท้องทะเล ไม่ควรถูกกลบด้วยค่ายทหาร
ท้องฟ้า ไม่ควรถูกบดบังด้วยเครื่องบินรบ
คนเรา อยากใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ทรงเกียรติภูมิ
ที่ก่อกาเนิดปัญญามากกว่าประเทศที่ต้องอุทิศเลือดในกายให้ไหลนอง
วิชาความรู้ ไม่ใช่อาวุธในการสงคราม
วิชาความรู้ ไม่ใช่เครื่องมือค้ากำไร
วิชาความรู้ ไม่ใช่ทาสของอํานาจ
เพื่อสร้าง เพื่อปกป้อง อิสระทางดวามคิดและสถานที่ดำรงค์ชีวิต
พวกเราต้องเริ่มต้นด้วยการปิดตายประตูแห่งอํานาจและความหยิ่งยโส
กลุ่มรณรงค์เพื่อเสรีภาพและสันติภาพ มหาวิทยาลัยเกียวโต
Translation © 2015 Navaporn & Teruo

関連記事

TOP